Faqja Kryesore

Target Grup-et e CBIP

Zhvilluesit e projekteve
Vendimmarrësit e autoriteteve lokale dhe institucioneve publike në rajonet ndër kufitare

Objektivat

Përmirësimin e rrjetit rrugor në Korçë (rruga periferike e cila çon në zonën kufitare me Greqinë), nëpërmjet instalimit të llampave efiçente dhe riparimin e rrugës periferike.

Rezultatet e pritshme

Kompletimi i sistemit të ndriçimit në rrugën periferike të Korçës si dhe mirëmbajtja e shëtitore Fan Noli.