H Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Logo_Island

H Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

H Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αποτελείται πλέον από 4 Περιφερειακές Ενότητες. Την Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας πρώην Νομαρχία Κέρκυρας, την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λευκάδας, την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κεφαλονιάς & Ιθάκης, και την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκησης Ζακύνθου. Μαζί με τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, εποπτεύεται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου με έδρα την Πάτρα. Τα κεντρικά γραφεία της Περιφέρειας βρίσκονται στην Κέρκυρα. Η Περιφέρεια αποτελείται από 6 Γενικές Διευθύνσεις, την Γ.Δ. Εσωτερικής Λειτουργίας, τη Γ.Δ. Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, τη Γ.Δ. Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής, τη Γ.Δ. Ανάπτυξης, τη Γ.Δ. Μεταφορών & Επικοινωνιών και της Γ.Δ. Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας. Ένα προσωπικό αποτελούμενο από περίπου 250 υπαλλήλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτει ένα ευρύ πεδίο εξειδίκευσης, όπως γεωλογία, περιβαλλοντική μηχανική, τη γεωπονία, την κτηνοτροφία, την ιχθυοκαλλιέργεια, την τοπογραφία, έργα μηχανολόγου, ηλεκτρολόγου, χημικού και πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρονικών, πληροφορικής, έργων υποδομής, χημικού μηχανικού, τεχνολογίας τροφίμων, υγείας πρόνοιας, κοινωνικών υπηρεσιών, οργάνωση και διοίκηση τοπικών αρχών καθώς και τον οικονομικό προγραμματισμό και τη διαχείριση.

Ως δημόσιος οργανισμός, έχει αναπτύξει ικανότητες μέσω συνεχούς εμπειρίας ετών σε έργα διασυνοριακής συνεργασίας, διαφόρων ειδών. Η χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και οργάνων προσθέτει στην οικονομική αποδοτικότητα και την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει. Η πρακτική εμπειρία του προσωπικού και η τεχνογνωσία του στις επιχειρησιακές διαδικασίες επιτρέπει η Περιφερειακή Ενότητα να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να ενσωματώσει καινοτόμα έργα.

Επιπλέον, είτε ως πρώην Νομαρχίες ή Περιφέρεια τώρα, έχει πιστοποιηθεί ως προς τη διοικητική ικανότητα να διαχειρίζεται και να συντονίζει τις κρατικές χρηματοοικονομικές ροές και τα έργα μεγάλης σημασίας. Επίσης, έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 9001 όσον αφορά τους τομείς της Διαχείρισης Έργων, Κατασκευής, Οικονομικής Διαχείρισης, Πληροφορικής και Χωροταξίας. Τεχνική ευελιξία, η τεχνογνωσία, και την οργανωτική ευελιξία αποτελούν σημαντικά στοιχεία της επιτυχημένης λειτουργίας της Περιφέρειας. Η τεχνογνωσία που το προσωπικό μας έχει αποκτήσει κατά τη διάρκεια των τόσων χρόνων επαγγελματικής εμπειρίας εγγυάται την ποιότητα των υπηρεσιών του. Η συνεργασία με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ενισχύει τις δυνατότητες της Περιφέρειας και το εύρος των δραστηριοτήτων της. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο κίνητρα και ένα πραγματικά παραγωγικό περιβάλλον.

Ειδικότερα, η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας σαν παράδειγμα (υπό την αιγίδα της πρώην “Νομαρχίας”) έχει ήδη υλοποιήσει 13 έργα στο πλαίσιο των προγραμμάτων INTERREG και έτσι έχει αποκτήσει εμπειρία στη διαχείριση τους:

 • “The Mediterranean Islands sustainability ISO: 9001 Action Plan (2006-2015)” (INTERREG IIIB ARCHIMED)
 • “ITNet” (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
 • “SEALINK” (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
 • “INTRAFLOWS” (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
 • “POPULAR” (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
 • “TRIAnet” (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
 • “La Bottega delle Voci- L΄OPERA dei Giovani” (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
 • “La Bottega delle Voci-Centro di Produzione TEATRALE (A.I.G.S.C)” (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
 • “TERRE PARLANTI” (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
 • “Sul Cammino di Enea” (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
 • “Intra_radar” (INTERREG IIIA GREECE ITALY)
 • “Medisolae 3D” (INTERREG IIIB ARCHIMED)
 • “NETWORKING OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES” (INTERREG IIIA GREECE ALBANIA)

 

Ως διάδοχος των Νομαρχιών, η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων έχει 14 νέα έργα να υλοποιήσει (συνολικού προϋπολογισμού 8.235.670,37 €), στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας:

 • ΙΝΝΟVOIL
 • NET LAM
 • NO BARRIER
 • LA BOTTEGA II
 • MED LS
 • GRIT CUZINE
 • BIOGAIA
 • OTRIONS
 • I.S.
 • BIOOLEA
 • ICBN

και στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας-Αλβανίας:

 • SMARTCULTURE
 • B.I.P.
 • AL.E.T.
 • SAIMON
 • NETCASTLE
 • E-OLIVE

 

Ο πληθυσμός των Ιονίων Νήσων το 2011 ήταν 207.855, μειώθηκε κατά 1,50% σε σύγκριση με τον πληθυσμό του 2001. Παρ ‘όλα αυτά, η περιοχή εξακολουθεί να είναι η τρίτη από πλευράς πυκνότητας πληθυσμού με 90,1 κατοικους/ km² σε εθνικό επίπεδο, αρκετά πάνω από τον εθνικό ποσοστό 81.96 κατοικους/ km². Η πολυπληθέστερη από τα μεγάλα νησιά είναι η Κέρκυρα με πληθυσμό 104.371 κατοίκους, ακολουθούμενη από Ζάκυνθος (40.759), Κεφαλονιά (35.801), Λευκάδα (23.693) και Ιθάκη (3.231). Οι γεννήσεις αλλοδαπών ήταν το 2001 19.360 ή 9,3%, η πλειοψηφία των οποίων συγκεντρωνόταν στην Κέρκυρα και τη Ζάκυνθο. Οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από την Αλβανία (13.536). Το ποσοστό γονιμότητας για το 2011 σύμφωνα με την Eurostat ήταν 1,35 γεννήσεις ζώντων νεογνών ανά γυναίκα.

Η περιοχή είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός. Τα αεροδρόμια της Κέρκυρας, της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς ήταν στην πρώτη δεκάδα στην Ελλάδα με βάση τον αριθμό των διεθνών αφίξεων, με 1.386.289 διεθνών αφίξεων για το 2012, με την Κέρκυρα να είναι το έκτο αεροδρόμιο από πλευράς αφίξεων σε εθνικό επίπεδο, ενώ η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά είναι επίσης στην πρώτη δεκάδα.