Ο Περιφερειάρχης της Κορυτσάς

Ο Περιφερειάρχης της Κορυτσάς

Ο Περιφερειάρχης της Κορυτσάς είναι ο εκπρόσωπος του Υπουργικού Συμβουλίου της Περιφέρειας.

Ο Περιφερειάρχης συντονίζει τις δράσεις των κεντρικών φορέων σε τοπικό επίπεδο. Ηγείται της δράσης των δομών της κρατικής διοίκησης, που του έχει άμεσα ανατεθεί μέσω νομικών πράξεων στον σχετικό τομέα. Συντονίζει ακόμη τη δράση των κεντρικών φορέων με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κοινότητες, δήμους και περιφέρειες.