CERTH

Certh_Logo_EN

CERTH

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Qëndra për Kërkim dhe Teknologji, është e vetmja qëndër kërkimore në Greqinë Veriore dhe një nga më të mëdhatë në të gjithë vendin. Ajo është themeluar në vitin 2000.

Fushat e kërkimit

CERTH ka arritje të rëndësishme shkencore dhe teknologjike në fusha të ndryshme, duke përfshirë energjinë, mjedisin, industrinë, informacionin dhe komunikimin, transportin dhe lëvizshmërinë e qëndrueshme,shëndetin, agro-bioteknologjinë, bujqesinë Smart (e zgjuar), sigurinë, si dhe në fusha të tjera shkencore ndër-disiplinore.

Institutet

Sot CERTH përfshin pesë institutet e mëposhtme, të cilat orientohen kryesisht në fusha kërkimore:
Proçesimi Kimik & Instituti i Burimeve Energjike (CPERI)  Burime të Qëndrueshme dhe të Pastra Energjietike, Teknologji  Ambientaliste, Proçesim Kimik dhe Biokimik, Materiale Funksionale të Avancuara.
Instituti i Teknologjisë të Informacionit (ITI)
Informatikë, Teknologji Telematike dhe Telekomunikacion.
Instituti Grek i Transportit (HIT)
Tokë, Transport Detar dhe Ajror si dhe Lëvizshmëri e Qëndrueshme.
Instituti i Bioshkences së Aplikuar (INAB)
Agro-Bioteknologji, Kërkime Shëndetësore, Informatikë për të dhëna bio.
Instituti i Thesalisë për Kërkime dhe Teknologji (IRETETH)
Agroteknologji, Bime medicinale dhe Kinisiologji.

Aktiviteti

• Më shumë se 600 njerëz, shumica e të cilëve shkencëtarë, punojnë në CERTH
• CERTH është vlerësuar me një numër të madh cmimesh si: Çmimi Europian Descart, Granti i Avancuar i Këshillit Kërkimor Europian (ERC), Çmimi i Konkursit Ndërkombëtar i Microsoft si dhe shumë çmime të tjera.
• CERTH ka praktikuar me sukses më shumë se 1 000 projekte kërkimore (me një buxhet total prej 423 mil €) të financuara nga Bashkimi Europian, industri të ndryshme nga SHBA, Japonia si dhe qeveria greke nëpërmjet Sekretariatit të Përgjithshëm të Kërkimeve dhe Teknologjisë.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Certh_Logo_EN

CERTH

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), ιδρύθηκε το 2000, είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο στη Βόρεια Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα της χώρας.

Ερευνητικές Περιοχές

Το ΕΚΕΤΑ έχει να επιδείξει σημαντικά επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα σε ερευνητικές  περιοχές με μεγάλο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και την κοινωνία όπως: Ενέργεια, Περιβάλλον, Νέα Λειτουργικά Υλικά, Βιομηχανικές Διεργασίες, Πληροφορική, Τηλεματική, Τηλεπικοινωνίες, Μεταφορές, Αγροβιοτεχνολογία, Επιστήμες Υγείας, Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία καθώς επίσης και σε διάφορες διαθεματικές επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές που προκύπτουν από τα παραπάνω.

Ινστιτούτα

Στη σημερινή του μορφή το Κέντρο περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε (5) ινστιτούτα:

 • Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
  Βιώσιμη και Καθαρή Ενέργεια, Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες,  Χημικές και Βιοχημικές Διαδικασίες, Προηγμένα Λειτουργικά Υλικά
 • Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) 
  Πληροφορική, Τηλεματική και Τηλεπικοινωνίες
 • Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών  (ΙΜΕΤ)
  Βιώσιμη Κινητικότητα και Συνδυασμένες Μεταφορές
 • Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) 
  Αγροβιοτεχνολογία, Μεταφραστική Έρευνα στην Υγεία, Πληροφορική Βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας
 • Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (ΙΕΤΕΘ)
  Μηχανοτρονική, Αγροτεχνολογία, Βιοιατρική, Κινησιολογία

Δραστηριότητα

Στο ΕΚΕΤΑ σήμερα εργάζονται περισσότερα  από 600 άτομα στην πλειοψηφία τους επιστήμονες.

Το ΕΚΕΤΑ έχει λάβει πολλά βραβεία και σημαντικές διακρίσεις όπως το European Descartes Prize, European Research Council (ERC) Advanced Grant, Microsoft International Contest Prize, the Trading Agents Competition Award και πολλά άλλα ενώ κατατάχθηκε στα 20 πρώτα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Κέντρα με βάση την υψηλή συμμετοχή του στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7).

Το ΕΚΕΤΑ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 1.000 ερευνητικά έργα (με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνάει τα 423 Μ€ και με περισσότερες από 1.100 διεθνείς συνεργασίες) χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μεγάλες βιομηχανίες του εξωτερικού (Ευρώπη, Ασία και Αμερική) και το Ελληνικό δημόσιο μέσω της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Κέντρου έχουν οδηγήσει στη δημιουργία 4 εταιρειών τεχνοβλαστών – spin offs.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
Certh_Logo_EN

CERTH

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

The Centre for Research and Technology-Hellas (CERTH) is the only research centre in Northern Greece and one of the largest in the country and it was founded in 2000.

Research Areas

CERTH has important scientific and technological achievements in many areas including: Energy,

Environment, Industry, Mechatronics, Information & Communication, Transportation & Sustainable Mobility, Health, Agro-biotechnology, Smart farming, Safety & Security, as well as several cross-disciplinary scientific areas.

Institutes

Today CERTH includes the following five institutes with indicated major fields of research:

 • Chemical Process & Energy Resources Institute (CPERI)
  Sustainable & Clean Energy, Environmental Technologies, Chemical & Biochemical Processes, Advanced Functional Materials
 • Information Technologies Institute (ITI)
  Informatics, Telematics and Telecommunication Technologies
 • Hellenic Institute of Transport (HIT)
  Land, Sea and Air Transportation as well as Sustainable Mobility services
 • Institute of Applied Biosciences (INAB)
  Agri-biotechnology, Health Translational Research, Informatics for big bio-data
 • Institute for Research & Technology of Thessaly (IRETETH)
  Agrotechnology, Mechatronics, Biomedicine and Kinesiology

Activity

 • More than 600people work at CERTH with the majority being scientists.
 • CERTH has received numerousawards and distinctions such as the European Descartes Prize, the European Research Council (ERC) Advanced Grant, Microsoft International Contest Prize, the Trading Agents Competition Award and many more and is listed among the Top-20 of the EU’s Research Centres with the highest participation in FP7 competitive research grants.
 • CERTH has participated successfully in more than 1.000 competitiveresearch projects  (with a total budget exceeding 423 M€ and involving more than 1.100 international partner organizations) financed by the European Union (EU), leading industries from USA, Japan and Europe and the Greek Government via the General Secretariat of Research and Technology (GSRT).
 • Fourspin off companies have been already launched through CERTH research activities.
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.